WYSIWYG Web Builder

Witamy na stronie impresariatu Agencja Artystyczna Lublin. Obsługujemy większość artystów z Polski. Jesteśmy firmą nowego typu, łączącą możliwości impresariatu oraz firmy eventowej działając w obszarze show bussinesu. Zapewniamy również kompleksową organizację koncertów muzycznych, imprez artystycznych a także bankietów i festynów. Na co dzień współpracujemy z profesjonalnymi wykonawcami z Polski, dzięki czemu realizowane przez nas projekty cechuje najwyższy poziom wykonawczy. W swojej ofercie posiadamy również profesjonalną technikę sceniczną obejmującą: nagłośnienie, oświetlenie, konstrukcje sceniczne oraz barierki ochronne. Prowadzimy działalność na terenie Polski. Zapraszamy Serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferujemy profesjonalną obsługę techniczną imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeń artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanować imprezę od strony technicznej, zaoferować rozsądne ceny, oferując przy tym wysoki standard urządzeń i świadczonych przez nas usług.

Kompleksowa realizacja - zlecając nam całość realizacji w zakresie oświetlenia, multimediów, konstrukcji sceny i nagłośnienia, pomagamy uniknąć kosztów koordynacji kilku podwykonawców. Realizacja staje się łatwiejsza technicznie sami dbamy o kompatybilność wszystkich rozwiązań. Każda oferta jest dopasowana do budżetu, charakteru imprezy czy to w plenerze czy w obiekcie.

Solidnie i bezpiecznie - pracujemy na markowym sprzęcie zapewniając zarówno właściwe działanie urządzeń jak i bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie konstrukcje, zawiesia, wyciągarki i inne urządzenia posiadają stosowne atesty i są poddawane przeglądom zgodnie z zaleceniami producentów. Przekrój okablowania zasilającego jest zawsze większy niż wymagają normy bezpieczeństwa.


WYSIWYG Web Builder
Realizacja wszelkich imprez muzycznych, imprez masowych, imprez estradowych. Obs³uga dŸwiêkowa imprez, obs³uga nag³oœnienia imprez artystycznych, obs³uga sceniczna: budowa i wynajem scen estradowych z zadaszeniem, trybun, wybiegów dla modelek oraz wie¿ pod nag³oœnienie line arrayOferujemy wynajem: sceny estradowe, estrada, estrady i zadaszenia sceniczne, nag³oœnienie estradowe, nag³oœnienie koncertowe, sprzêt nag³oœnieniowy, oœwietlenie sceniczne, oœwietlenie disco, oœwietlenie koncertów, oœwietlenie imprez, barierki ochronne, barierki lekkie, barierki ciê¿kie, barierki zaporowe, barierki przestawne, podesty estradowe pokryte sklejk¹ antypoœlizgow¹, podesty sceniczne 2m/1m nowe, pod³ogi taneczne, scena mobilna 8m/6m/5mObs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienOferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.com
www.solaudio.com