WYSIWYG Web Builder
Agregat prądu na przyczepie prądnica generator prądu na olej napędowy.
Usługa wynajmu, która pozwoli na spokojne organizowanie wszelkich imprez plenerowych czy koncertów.
Realizujemy zamówienia wynajmu w pełni wyciszonych agregatów prądotwórczych poddawanych nieustannej kontroli technicznej co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność wraz z fachową, wykwalifikowaną obsługą techniczną.

Agregat na przyczepie o mocy 130KW z silnikiem Volvo

Wynajem agregatów prądotwórczych przewoźnych zamontowanych na przyczepie,  nagrzewnic powietrza oraz kabli i rozdzielnic dostosowanych do wynajmowanych urządzeń.


Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
WYSIWYG Web Builder
przejezdnyagregatpradu
agregatprzyczepa
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.com
www.solaudio.com