WYSIWYG Web Builder
Layher:
Profesjonalne rusztowanie sceniczne Layher z połączeniem klinowym allround  do budowy i zabezpieczania scen estradowych, wybiegów i podium, do budowy wież pod system nagłośnienia, do budowy reżyserek technicznych, do budowy trybun oraz kabin spikerskich itd.
Podczas montażu jest bardzo bezpieczny, szybki, a przede wszystkim przejrzysty i logiczny. System ten wykorzystuje niewielką liczbę części z połączeniem klinowym. Znany jest i bardzo ceniony na całym świecie.

Zalety rusztowania ALLROUND
>   wysoka obciążalność
>   szybki montaż i demontaż
>   stabilność rusztowania
>   możliwość różnorodnej budowy

Wynajmujemy uniwersalny system zabudowy Layher sceny, PA-Tower, FOH-Tower, rusztowania, podesty ruchome. Stawiamy wieże pod reklamy, wieże pod system nagłośnienia, montujemy STACKI front oraz STACK monitor, budujemy garderoby oraz system pod ekrany wielkoformatowe i podesty. Realizujemy dowolne projekty.
Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
WYSIWYG Web Builder
zabezpieczenie sceny rusztowaniem Layher
rusztowanieprzestrzenneLayher
rusztowanieprzestrzenneLayher allorand
stcki naglosnieniowe zbudowane z rusztowanialayher
system rusztowan layher do zabezpieczania estrad
wiezanaglosnieniowa Layher
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.comW ofercie Firmy posiadamy również kraty alu-konstrukcje aluminiowe służące do podwieszania oświetlenia jak i nagłośnienia oraz do budowy różnego rodzaju ekspozycji wystawienniczych.

Przedstawiamy kilka z możliwości zastosowania tej konstrukcji. Pokazane propozycje być może pozwolą Państwu zrealizować własny pomysł na zastosowanie tej konstrukcji w Państwa przedsięwzięciach.

Firma nasza poleca wynajem gotowych zestawów scenicznych wolnostojących zgodnych z riderami artystów: wynajem scen

> scena 12m x 10m
> scena 10m x 10m
> scena 10m x 8m
> scena 8m x 6m
> scena 6m x 4m

Oraz zadaszenia scen:

> zadaszenie 14m x 12m
> zadaszenie 12m x 12m
> zadaszenie 12m x 10m
> zadaszenie 9m x 7m
> zadaszenie 7m x 5m

Na życzenie Państwa wybudujemy dowolną wielkość podłogi sceny oraz zadaszenia.

Polecamy również wynajem sceny mobilnej o wymiarach 8m x 6m cena do uzgodnienia.

www.solaudio.com