WYSIWYG Web Builder
Wynajem nagłośnienia:
Nagłośnienie liniowe jak i nagłośnienie podstawowe z profesjonalną obsługą na imprezach oraz koncertach zarówno w hali jak i w plenerze.
Dobieramy odpowiednie systemy nagłośnieniowe z zestawów własnych lub podwykonawców, eliminując zarówno zbędne koszty zbyt dużych rozwiązań jak i negatywne konsekwencje zbyt małych. Od niewielkich zestawów konferencyjno bankietowych do 2 x 20kw w systemie liniowo wyrównawczym. Pracujemy na markowym sprzęcie zapewniając zarówno właściwe działanie urządzeń jak i bezpieczeństwo użytkowania. Przy większych realizacjach współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami wykonując wszystkie czynności związane z koordynacją prac przy projekcie.
Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
WYSIWYG Web Builder
obsluga naglosnienia Blue Cafe
naglosnienie Sylwia Grzeszczak i Liber
naglosnienie StarGuardMuffin Kamil Bednarek
obsluga naglosnienia koncert Lzy i Ania Wyszkoni
obsluga naglosnienia Pudelsi
plener dzwiek naglosnienie
Wilki naglosnienie imprezy
scena dzwiek obsluga
obsluganaglosnienia
liniowe naglosnienie vertec jbl
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.com
Lista sprzętu nagłośnieniowego:

Zestawy liniowe podwieszane:

> Polaudio SLA112 lub SLA210CX
> Meyer Sound MICA przy wspó³pracy z firma partnerska

Zestawy konwencjonalne standard:
> JBL srx 715
> JBL PRX615
> Polaudio BT 218

Kolumny monitorowe:
> TURBOSOUND TFM 212
> JBL PRX 612
> Meyer Sound MJF 212A przy współpracy z firmą partnerską

Napędy - wzmacniacze:

> POWERSOFT K8 K6 K2
> POWERSOFT D4

Procesory:
> XILICA XD 4080
> DBX Driverack PA

Sidefill & Drumfell:
> Mackie SWA 1801, Mackie 1232
> JBL srx 715

Mixery:
> ALLEN&HEATH GL3300 - 40
> ALLEN&HEATH GL2400 - 24
> SOUNDCRAFT SPIRIT MONITOR II 32/12AUX
> Beringher 8000i

System Mikrofonów bezprzewodowych:
> SHURE SLX24/Beta 58A, SHURE SLX24/58

Mikrofony przewodowe:
> SHURE SM58, SM57, PG58
> ELECTRO-VOICE PL80A

Mikrofony do zestawów perkusyjnych:
> ELECTRO-VOICE ND868, PL35A, PL37A
> SHURE PG52, PG56, SM94, PG81
> AKG D112
> SENNHEISER E604

Procesory dynamiczne i efektów:
> DRAWMER DS201
> DBX 166, DBX 266, DBX 1231 EQUALIZER, DBX 222AFS eliminator sprze?en
> T.C.ELECTRONIC, LEXICON MPX 500, YAMAHA REV500, LEXICON 200


www.solaudio.com