WYSIWYG Web Builder
Oferujemy wynajem namiotów doskonale nadających się na garderoby i pomieszczenia zaplecza scenicznego, w tym namioty dla realizatorów dźwięku.

Namioty zaplecza scenicznego to głównie super estetyczne namioty ekspresowe które dzięki konstrukcji opartej na solidnym stelażu aluminiowym i poliestrowym, szczelnym na łączeniach poszyciu skutecznie zabezpieczają przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Oferujemy wynajem namiotów, które idealnie sprawdzają się zarówno jako zadaszenie
stanowisk realizatorskich (realizacja światła i dźwięku), jak i namioty na garderoby.

wymiary:
> 3,0m x 3,0m, 3,0m x 6,0m, 5,0 m x 5,0 m
> typ namiotu: turecki lub ekspresowy stabilny stelaż aluminiowy o wadze 200kg
> wejście: rozsuwana kotara materiał zadaszenia: ogniotrwały
> podłoga: podesty sceniczne
> zastosowanie: zaplecze techniczne, stoisko promocyjne, catering.


Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
WYSIWYG Web Builder
NAMIOTY GARDEROBY
NAMIOTY-GARDEROBY
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.com
www.solaudio.com