WYSIWYG Web Builder
Oferujemy:
kompleksowe wyposażenie konferencji oraz profesjonalną obsługę techniczną. Podejmiemy się niemal każdego zlecenia. Elastyczność i możliwość różnorodnych konfiguracji sprzętowych pozwala nam na obsługę zarówno małych konferencji, jak i dużych kongresów, wymagających szerszej gamy wyposażenia.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem:
> niezawodne systemy nagłaśniające
> mikrofony: przewodowe, bezprzewodowe, doklapowe krawatowe, nagłowne
> terminale do obsługi wideo konferencji
> projektory multimedialne
> ekrany wielkoformatowe do tylnej i przedniej projekcji
> ekrany plazmowe, ekrany diodowe
> oświetlenie efektowne
> komputery, rzutniki slajdów, rzutniki pisma
> rejestracja audio-wideo, filmowanie obrad wraz z realizacją na żywo
> transmisję audio-wideo do innego pomieszczenia
> realizacja video pod ekrany i telebimy
> zapewnienie środków łączności


Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
WYSIWYG Web Builder
imprezapublicznaobsluga
Platforma Obywatelska konferencja w Lublinie
Konferencja PO
Konferencje Platformy Lublin
KonferencjaPlatformyObywatelskiej
wystapieniapubliczneobsluga
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.com
www.solaudio.com