WYSIWYG Web Builder
Oświetlenie sceniczne:
Podczas naszej pracy stosujemy nowoczesne inteligentne oświetlenie. W skład oświetlenia wchodzą światła ruchome, oświetlenie żarowe, konsolety sterujące, światło sceniczne LED, regulatory napięcia, efekty laserowe oraz światło stroboskopowe. Bazując na sprawdzonych markach urządzeń zapewniamy komfort pracy, zgodność z riderami artystów i wysokiej jakości sprzęt. Ruchome urządzenia inteligentne pozwalają na dynamiczne zmiany kolorów, korzystanie z efektów i wygodne zmiany scen świetlnych. Żadna współczesna realizacja nie może się bez nich obejść. Oświetlenie konwencjonalne wykorzystujemy do równomiernego lub punktowego oświetlenia sceny, bankietu, przedstawienia itp.. Od dawna stosowane na scenach teatralnych i w realizacjach TV z powodu małej awaryjności i prostoty obsługi. Dzięki nowoczesnym konsoletom DMX, realizator ma pełną kontrolę nad oświetleniem. łatwość tworzenia programów pozwala na szybkie dostosowanie się do zmian w scenariuszu. Technologia LED pozwala na uzyskanie ciekawych efektów na scenie i w oświetlaniu architektury. Duży wybór opraw pozwala dobrać najlepsze urządzenia do każdej realizacji. Nasycone barwy, niskie zużycie energii i bardzo ograniczona emisja ciepła to najważniejsze zalety naświetlaczy LED. Oświetlenie LED charakteryzuje świetną jasnością oraz brak migotania światła dzięki czemu oprawy LED znakomicie sprawdzają się w realizacjach eventowych.
Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
WYSIWYG Web Builder
oswietlenieimprezy
oswietlanieimprez
oswietlenieimprez
oswietleniekoncertowe
oswietlenienaimpreze
oswietleniewystepu w plenerze
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.com
Lista sprzętu oświetleniowego:

Urządzenia inteligentne głowice ruchome:

> Martin Mac 500, Mac 600
> Futurelight 250 spot
> Flash Led Wash 400W

Panele i oprawy led:
> Flash FL-671, Fl-672
> Xeos  Pixelbar
> Flash StripLED 16X3W
> Botex StripBlinder
> Belka bim 8x 10W with, Par 64 Led

Oświetlenie żarowe i stopnie mocy:
> Par 56, Par 64
> Blinder 4/650W, Blinder 8/650W
> Proxima PX101 6/5500W - dimer
> Eurolite 6/3000W - dimer
> ICOLOR 2000W
> Swithpack PROXIMA DMX 6/600W

Stroboskopy:
> Martin Atomic 3000
> Flash FL-1500

Skanery:
> Futurelight 575 HMI, SC250 HMI
> Flash Roloscaner FL-300 HMI
> Discotech 250

Maszyny do wytwarzania dymu:
> Martin Jam
> Flash FLZ-1500, FL Hazer 1500

Reflektory prowadzące oświetlacze:
> Flash FL-1200 DMX HMI
> EUROLITE 575 MSD

Stoły DMX sterujące oświetleniem:
> GRAND MA full-size
> Dimer console
> DMX CONTROLER 1024
> Spliter DMX

Rozdzielnice prądu oraz przewody energetyczne:
> 128A - 1szt, 64A - 3szt, 32A - 4szt, 16A - 4szt
> przewód energetyczny gumowany 5/16mm2  50mb - 18szt
> przewód energetyczny gumowany 5/10mm2  50mb - 18szt
> przewód energetyczny gumowany 5/6mm2  30mb - 24szt
> przewód energetyczny gumowany 5/4mm2  30mb - 22szt
> przewód energetyczny gumowany 5/2,5mm2  25mb - 36szt.


www.solaudio.com