WYSIWYG Web Builder
Trawersy Kratownice Belki Alu:
Trawers aluminium-kratownica aluminiowa, Dźwigar punktowy-krata z aluminium do zastosowań przenośnych oraz budowania jak i montażu różnego rodzaju ekspozycji  w galeriach handlowych, halach sportowych i targowych, teatrach, muzeach oraz przy organizacji i obsłudze konferencji oraz koncertów w klubach w dyskotekach jak i w plenerze.

Posiadamy następujące belki aluminiowe w quadro systemie:
>  trawers quadro 390 / 600 60/40
>  trawers quadro 390 / 390 40/40
>  trawers quadro 290 / 290 30/30

Trawers duo system:
>  390 / 390 40/40
>  290 / 290 30/30
>  grubość ścianek 3mm i 4mm

Oraz w
szystkie niezbędne akcesoria Tower do spinania kratownic:
>  podstawa + wózek w600 60/40 + naroża
>  podstawa + wózek w390 40/40 + naroża
>  podstawa + wózek w290 30/30 + naroża

Do podnoszenia  lub wyciągania belek aluminiowych używamy również profesjonalnych statywów firmy WORK o obciążalności do 500kg i wysokości podnoszenia do 6m oraz wyciągarek łańcuchowych o obciążalności do 2000kg z odpowiednimi zawiesiami.

Obs³uga techniczna, oœwietlenie estradowe, konstrukcje aluminiowe, projektory, sceny estradowe zadaszone, nag³oœnienie koncertowe, namiot garderoba, barierki ochronne.
Oferujemy profesjonaln¹ obs³ugê techniczn¹ imprez, koncertów, targów, pokazów mody i innych wydarzeñ artystycznych. Doradzamy i pomagamy organizatorom zaplanowaæ imprezê od strony technicznej, zaoferowaæ rozs¹dne ceny, oferuj¹c przy tym wysoki standard urz¹dzeñ i œwiadczonych przez nas us³ug.
 
trawers aluminiowy nad scena po bokach 2 x bramka pod system telebimow
bramka z kraty aluminiowej pod telebim
krata aluminiowa nad scena + bramka na telebim
krataaluminiowa pod telebim
kraty aluminiowe 290 i 390mm + wozki
slup kraty alum z wozkiem jezdnym 390mm
Szybki kontakt mobile:
> +48 603 589 041
tel / fax:
>
> e-mail: biuro@solaudio.comW ofercie Firmy posiadamy również gotowe zestawowy sceniczne wolnostojących scen zgodnych z riderami artystów: wynajem sceny

> scena 12m x 10m
> scena 10m x 10m
> scena 10m x 8m
> scena 8m x 6m
> scena 6m x 4m

Oraz zadaszenia scen:

> zadaszenie 14m x 12m
> zadaszenie 12m x 12m
> zadaszenie 12m x 10m
> zadaszenie 9m x 7m
> zadaszenie 7m x 5m

Na życzenie Państwa wybudujemy dowolną wielkość podłogi sceny oraz zadaszenia.

Budżetowa wersja wynajmu sceny: scena mobilna o wymiarach 8m x 6m - cena.

Ponadto oferujemy: podesty sceniczne PRO SYSTEM o różnych kształtach blatu do budowy trybun, widowni, wybiegów dla modelek oraz składania sceny w wielu poziomach. Przystosowane są do montażu na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, hal itp.
Dysponujemy również podestami scenicznymi, które umożliwiają budowę scen na rusztowaniu Layher

www.solaudio.com